Kamis, 25 April 2013

RUKUN PELAKSANAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH


RUKUN PELAKSANAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
OLEH : DRS.H.M.SAKTI RANGKUTI,MA.
GALANG, 25 APRIL 2013
KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH) SHAFA WAL MARWAH KECAMATAN GALANG.
NIAT HAJI.
NAWAITUL  HAJJA WA AHROMTU BIHI LILLAHI TA’ALA.
ARTINYA : SENGAJA AKU MENGERJAKAN HAJI DAN AKU BERIHRAM DENGANNYA KARENA ALLAH TA’ALA.
NIAT UMRAH.
NAWAITU UMROTA WA AHROMTU BIHA LILLAHI TA’ALA.
ARTINYA :  SENGAJA AKU MENGERJAKAN UMRAH DAN AKU BERIHRAM DENGANNYA KARENA ALLAH TA’ALA.

DO’A  TALBIYAH.
LABBAIKALLAHU LABBAIK, LABBAIKA LA SYARIKA LAKA LABBAIK INNAL HAMDA WANI’MATA LAKA WAL MULK LA SYARIKALAK.
ARTINYA : AKU DATANG MEMENUHI PANGGILAN-MU YA ALLAH AKU DATANG MEMENUHI PANGGILAN-MU  TIDAK ADA SEKUTU BAGIMU. SESUNGGUHNYA SEGALA PUJI, NI’MAT DAN SEGENAP KEKUASAAN ADALAH MILIK-MU TIDAK ADA SEKUTU BAGI-MU.
RUKUN HAJI.
RUKUN HAJI ADALAH RANGKAIAN AMALAN YANG HARUS DILAKSANAKAN DALAM MENUNAIKAN IBADAH HAJI DAN TIDAK DAPAT DIGANTI DENGAN YANG LAIN, WALAUPUN DENGAN MEMBAYAR DAM (DENDA). JIKA DITINGGALKAN HAJI TIDAK SAH ATAU BATAL. RUKUN-RUKUN HAJI TERSEBUT ADALAH :
1.      IHRAM (NIAT).
2.      WUKUF DI PADANG ARAFAH.
3.      TAWAF IFADAH.
4.      SA’I.
5.      TAHALLUL.
6.      TERTIB.


WAJIB HAJI.
WAJIB HAJI ADALAH RANGKAIAN AMALAN YANG HARUS DIKERJAKAN DALAM IBADAH HAJI, BILA TIDAK DILAKSANAKAN SAH HUKUM HAJINYA AKAN TETAPI HARUS MEMBAYAR DAM (DENDA) ; BERDOSA JIKA SENGAJA MENINGGALKANNYA TANPA UZUR SYAR’I. WAJIB HAJI TERSEBUT ADALAH :
1.      IHRAM, YAKNI BERNIAT HAJI DARI MIQAT.
2.      MABIT (BERMALAM) DI MUZDALIFAH.
3.      MABIT (BERMALAM) DI MINA.
4.      MELONTAR JUMRAH ‘ULA, WUSTHA, DAN AQOBAH.
5.      TAWAF WADA’ (BAGI ORANG YANG AKAN MENINGGALKAN MEKKAH).
6.      MENINGGALKAN SEGALA LARANGAN-LARANGAN HAJI.
RUKUN UMRAH.
1.      IHRAM (BERNIAT).
2.      TAWAF.
3.      SA’I.
4.      TAHALLUL (BERCUKUR).
5.      TERTIB. (MELAKSANAKAN KETENTUAN MANASIK SESUAI DENGAN ATURANNYA). RUKUN UMRAH TIDAK BOLEH DITINGGALKAN .BILA TIDAK TERPENUHI MAKA UMRAHNYA TIDAK SAH ATAU BATAL.

MACAM-MACAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI :
1.      HAJI TAMATTU’.
PELAKSANAAN IBADAH HAJI SECARA TAMATTU’ CARANYA ADALAH DENGAN MENDAHULUKAN MENGERJAKAN UMRAH. SETELAH UMRAH SELESAI DIKERJAKAN SELANJUTNYA MENGERJAKAN HAJI.
MODEL PELAKSANAAN IBADAH HAJI SEPERTI INI DIKENAKAN DAM (DENDA).
2.      HAJI IFRAD.
PELAKSANAAN IBADAH HAJI SECARA IFRAD CARANYA ADALAH DENGAN MENDAHULUKAN MENGERJAKAN IBADAH HAJI. SETELAH SELESAI MENGERJAKAN IBADAH HAJI SELANJUTNYA MENGERJAKAN UMRAH.
MODEL IBADAH HAJI SECARA IFRAD TIDAK DIKENAKAN PEMBAYARAN DAM (DENDA).
3.      HAJI QIRAN.
PELAKSANAAN IBADAH HAJI SECARA QIRAN ADALAH DENGAN MENGERJAKAN HAJI DAN UMRAH SECARA SEKALIGUS .MENGERJAKAN SECARA QIRAN INI DIKENAKAN DAM (DENDA).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar